Till startsida

Ny styrelse för 2019 är vald

PMI Sweden Chapter genomförde traditionsenligt sitt årsmöte innan Passion for Projects Congress. Här gicks bland annat ekonomiskt resultat och aktiviteter i genom. Föregående styrelse för 2018 gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Under mötet valdes även den nya styrelsen, med Therese Helander som ny ordförande efter Cecilia Svensson som istället får titeln “Past President”. 

Therese om sitt nya uppdrag: “Jag har varit volontär under flera år och närmast med ansvar för både volontärer och IT. Jag har även varit engagerad i vår kongress och den samhällsbyggnadsdag som vi genomförde 2018. Detta blir en helt ny utmaning, att hålla ihop hela styrelsen och vår fortsatta resa. Jag vill särskilt jobba med att uppdatera oss. Med det menar jag att ta PMIs globala strategi vidare och utifrån den se över vår egna strategi och vision. Mitt hjärta klappar lite extra för samhällsbyggnad då det är den branschen jag jobbar i. Här ser jag framför mig att vi bland annat ska genomföra ytterligare en samhällsbyggnadsdag.”

2019-03-11