Till startsida

Nu ännu lättare att logga in!

Vår IT-grupp har jobbat hårt på att lyfta värdet för dig som inloggad medlem. Du kan nu:

  • Byt till ett eget lösenord

  • En egen profil

  • Skapa kontakt med andra medlemmar

  • Se lättare vilka events du har bokat
     

2018-01-17