Till startsida

Branch Syd vill starta upp ett nätverk i Växjö med omnejd, med syfte att öka kontakter och kunskapsutbyte mellan projektintresserade. I vilken form detta ska ske är inte beslutat än, men det kan vara tex seminarier, after-works eller diskussionsgrupper.
Är du intresserad av att delta i detta nätverk? Kontakt då Michael Nagy (micke@tecman.se) eller mig. Vi tänkte göra någon form av kick-off efter sommaren. Mer information kommer då.

Katarina Strömberg (katarina.stromberg@pmi-se.org)

2017-07-07