Till startsida

Samhällsbyggnad - Fastighet & byggnation

En konferens av PMI Sweden Chapter på Clarion Choice Hotel Stockholm den 7 november 2018.

Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt. Antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är fler än någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler. Trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att forma framtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd.

Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera projektledning som profession. Välkommen till en heldag där vi ur ett projektperspektiv möts, diskuterar och inspireras kring ämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på fastighet och byggnation.

Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling och digitalisering i branschen. Vi kommer erbjuda utställningsyta där företag och besökare kan mötas. Det finns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Det kommer att finnas en yta med utställare där du kan möta och upptäcka olika spännande erbjudanden knutna till branschen.

Läs mer

Till anmälan

2018-08-30