Till startsida

 

Skulle det vara intressant att:

 • Hjälpa en yngre projektledare i karriären?

 • Ge något tillbaka av dina erfarenheter?

 • Få ett större nätverk?

 • Få en inblick i hur det är att vara i början av karriären?

 • Utvecklas i mentorrollen?

 • Vara med och göra projektsverige ännu bättre?

 

PMI Sverige söker personer som vill vara mentorer under en provperiod på 6 månader med start i höst.

 

De krav vi ställer på våra mentorer är att:

 • Du ska ha arbetat som projektledare minst 10 år.

 • Du ska ha minst en PMI-certifiering.

 • Du ska ha minst 15 års arbetslivserfarenhet.

 • Du ska ha en önskan om att dela med dig av erfarenheter, kunskaper och kontakter.

 • Du ska tycka det är roligt att se personer utvecklas och stimuleras.

 • Du kan ha djup kunskap inom ett visst ämnesområde som du vill dela med dig av.

 

Har du frågor kontakta oss på sara.hoffman@pmi-se.org

Svarar du ja på minst 2 av ovanstående punkter, hör av dig med din intresseanmälan till sara.hoffman@pmi-se.org

 

2017-06-20