Till startsida

PMI-SE medlemmar kan skicka in förslag på stadgeändringar till årsmötet 2017

Underlaget skall vara vice ordförande tillhanda senast den 21/1-2017

torsten.larsson@pmi-se.org

2016-12-20