Till startsida

Bildgalleri – Internationelltarbete och nätverk 1998-2018

Sedan starten av PMI SE 1998 har strävan varit att bidraga internationellt inom projektområdet, vara med och påverka utvecklingen, få nya influenser och vara en del av PMI:s globala nätverk. 

Det intensiva arbetet och nätverkandet har bidragit till utvecklingen internationellt och gett Sverige en stark profil ur ett internationellt perspektiv. PMI SE har i högsta grad bidragit till utvecklingen av standarder, certifieringar, PMI:s arbetssätt och organisation ur ett internationellt perspektiv. Vi har nu samlat utvalda bilder från åren som gått! 

Till bildgalleri

 

2018-09-12