Till startsida

En ständigt föränderlig arbetsmiljö kräver ny typ av projektledare. Detta är en översättning av en text publicerad i PM Network magazine, iuni 2017.

Läs artikeln här

2017-09-09