Till startsida

Är du intresserad av Mentorskap och chansen att få utvecklas?

PMI Sweden Chapter erbjuder dig som medlem att utveckla din kompetens genom ett mentorsprogram. En mentorsrelation bygger på en ömsesidigt förtroende mellan mentor och adept med syfte att utveckla en specifik egenskap eller kunskap som kan vara värdefull i personernas professionella och personliga utveckling. 

Programmet är till för alla medlemmar oavsett nivå. Målet med mentorprogrammet är att bidra till professionell utveckling och ge förutsättningar att skapa ett starkare nätverk mellan organisationernas medlemmar.

Översikt av mentorsprogrammets innehåll (6 månader)

 • Introduktion och matchning (kan även ske vid separata tillfällen)

 • Mentorsträffar (minst 2 möten under 3 månader)

 • Halvtidsutvärdering

 • Mentorsträffar (minst 2 möten under 3 månader)

 • Utvärdering av mentorprogrammet med PMI mentorsteam 

 

Detaljerad information om programinnehåll erhålls vid programstart.
 

Programmet ger Mentorerna en möjlighet att:

 • Utveckla sin kompetens inom mentorskap och ledarskap.

 • Assistera med kompetens och erfarenhet inom t.ex. målsättning och problemlösning.

 • Agera som en guide och rådgivare.

 • Skapa en positiv och innovativ miljö.

 • Skapa och underhålla framtida relationer

 • Öka sitt anseende inom branschen.

 • Erhålla PDU’er

 

Programmet ger Adepterna en möjlighet att till exempel:

 • Lära sig från erfarna projektledare.

 • Utveckla sin kompetens inom ett värdeskapande område.

 • Reflektera över effekterna av personliga egenskaper och beteenden.

 • Formulera sina utmaningar, få värdefulla råd samt ett nytt perspektiv på saker.

 • Definiera professionella utvecklingsmål och att använda relevanta metoder för att uppnå dem.

 • Erhålla PDU’er

 

Önskvärda kriterier och egenskaper hos:

Alla parter:

 • Ett åtagande av minst 6 månaders mentorskap.

 • Ett åtagande att mötas regelbundet med sin Mentor/Adept.

 • Att närvara på programmets träffar samt delta i mentorskapets undersökning.

 • Att informera PMI’s Mentorskaps teamet vid eventuella svårigheter att uppnå projektets mål.

 • Att gå in i Mentorskapet med en positiv attityd.

 
 

För Adepterna:

 • Har tid och möjlighet att engagera sig i möten med mentorn.

 • Tar egna initiativ och gör det man åtar sig.

 • Öppen för feedback och förslag från Mentorn, inklusive konstruktiv kritik.

 • En villighet och drivkraft för att ställa frågor, lyssna och lära.

 
 

För Mentorer

 • Har en certifiering hos PMI och/eller en relevant erfarenhet inom Projekt, Program eller portfolio management

 • Har förmågan att bistå med kritiskt tänkande och har ett intresse att arbeta med andra på problem som de har.

 • Har förmågan att kommunicera på ett konstruktivt sätt som motiverar och vägleder andra.

 • Duktig på att bedöma och ge goda perspektiv på prestation och utvecklingsmöjligheter.

 • Är förändringsbenägen och har ett sätt att titta på risker och problem som möjligheter för problemlösning.

 • Har viljan och möjligheten att stötta adepten även utanför de officiella mötena.

 

Är du intresserad? Håll utkik i PMI kalendarium där nästa start annonseras.

 

2020-06-30