Till startsida

Ta en kaffepaus och bli produktiv!

Att vi tar en fikapaus handlar varken om att vi är lata eller ineffektiva. Men för att vi ska kunna vara på topp och prestera på hög nivå behöver vi tid för återhämtning, annars kraschar vi! Tro mig, jag vet!

Det finns en sanning för många, att vi skulle vara effektivare om vi bara jobbar på. Vi dömer både andra och oss själva som lata när vi pausar, utan förståelse för att vi laddar våra egna batterier. Dessa korta pauser kan vara avgörande för att vi ska kunna åstadkomma något bra. För att vi ska kunna prestera på en hög och effektiv nivå. Prioriterar du pauser?

Eller är du en av de som tar din kaffe vid ditt skrivbord? Kanske äter du din lunch framför datorn, förutsatt att du ens äter lunch. Många som äter lunch vid skrivbordet gör det för att komprimera ihop arbetsdagen. Man vill hem tidigare för att även få ihop livet hemma med barn som ska hämtas från skola och dagis, läxor som ska läsas och magar som ska mättas, samt att man själv vill hinna få till en stunds träning innan man kraschar i soffa. Men detta är ingen positiv utveckling, stress kan förvärras om man inte tar ordentliga pauser och raster.

På många ställen är kafferasterna utrotningshotade, vilket kan vara förödande för att få utrymmet som behövs för de informella stunderna där vi lär känna varandra bättre. Om vi känner varandra underlättar det vår kommunikation, inte minst när det hettar till.

Det är få arbetsgivare som hindrar medarbetare att ta kaffepauser, men kanske borde de istället tvinga dem att ta paus! I alla fall borde de aktivt påminna om hur viktigt det ärmed pauser med tanke på att arbetslivet ska vara hållbart och att ohälsa förebyggas.

Som chef är det som sagt smart att promota fikaraster och pauser. Studier visar att de som tar kortare pauser, främst på förmiddagen, lider av färre fysiska problem som värk i nacke och axlar. De som tar regelbundna pauser fattar mer genomtänkta och rationella beslut, vilket i slutändan ger bättre resultat.

Kaffepausforskningen är inte så omfattande men det finns några studier om vad pauserna betyder i arbetslivet. Varje paus innebär att man kraftigt ökar sin vakenhet, oavsett om man dricker kaffe eller inte. Pauser minskar risken att vi gör fel, samtidigt som de minskar olycksrisken på arbetet.

På ett callcenter hos Bank of America, där man hade stora problem med utmattning och hög personalomsättning, infördes gemensamma fikaraster på 15 min. Medarbetarna fick chans att prata av sig, ta del av informella jobbknep och hämta nya krafter. Resultatet? Kortare säljsamtal, lägre stress OCH de ökade sin produktivitet med 10 procent, enligt Prevent.

Det amerikanska läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme förändrade sin pauskultur med hjälp av ett fåtal större utspridda kaffeautomater som de främst ställde mitt i kontorslandskapen. Även fikaborden gjordes större. Detta resulterade i flera oplanerade möten, och resultatet i pengar blev en ökning på 2 miljarder vilket motsvarar 20%.

Där vid kaffeautomaten kan vi möta kollegor vi inte träffar så ofta, kollegor från andra avdelningar. Kollegor som tillsammans kommer med nya tankar och idéer och som skapar nya tankebanor. Där vid kaffeautomaten kan stordåd skapas som för den gemensamma arbetsplatsen framåt. 

Oavsett om vi dricker kaffe eller ej, när vi skapar mötesytor och möjlighet till möten växer vi tillsammans och ökar vår produktivitet och skapar ökad tillväxt. Kunskap vi själva besitter har en tendens att spilla över till vår omgivning och på samma sätt tar vi till oss av andra människors kunskap.

Eva erbjuder workshop och föreläsning med fokus på stressreducering, prestation, självledarskap samt förhållningssätt och bemötande.

Sharing is caring.

Eva Svärd

Eva erbjuder workshop och föreläsning med fokus på stressreducering, självledarskap samt förhållningssätt och bemötande.

eva@evasvard.com

2019-11-25