Till startsida

Hållbarhet och samverkan i fokus

Den 7 november anordnade PMI Sweden Chapter konferensen Samhällsbyggnad - Fastighet & byggnation. Detta var den första branschspecifika konferenssatsningen som anordnats av PMI SE. 

Runt 85 deltagare hittade till Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm för att lyssna till kunniga talare, ta del av relevanta utställare och för att nätverka. Richard Svahn från PMI berättade kort om PMI:s verksamhet och lämnade sedan över ordet till dagens moderator Malin Kindstedt. Malin som sedan lotsade publik och talare, utmanade publiken att få med sig minst tre nya kontakter från dagen. 

Tina Karrbom Gustavsson var först ut och talade om hållbarhet och vem som ansvarar för hållbarhet i samhället. Fokuserar projekten för mycket på projektmålen? Vilket synsätt har vi på projekt? Vad är hållbara projekt? Detta var några av frågorna som Tina berättade om och visade exempel på forskning som gjorts inom området. Tinas budskap var även att forskare ställer frågorna, vrider och vänder, men sällan finns det enkla svar. 

Klas Skogmar delade med sig av sin kunskap när det kommer till standarder. Standarder ger effekter såsom minskade språkbarriärer och ökat förtroende inom projekt. Klas gav en jämförelse mellan standarder såsom ISO och PMI, samt gick igenom den internationellt spridda metodiken PRINCE2. Klas höjde ett varningens finger för metoder med överlämningar. Det är bättre med överlapp där t ex kravarbete följer med från start till genomförande. Klas konstaterade att standarder och metoder går att kombinera och att de ofta kompletterar varandra. Det gäller att anpassa dem efter verksamhetens behov, då fås bäst effekt.

Karin Rosen från Wahlros och Karl Sköld från Byggdialog talade gemensamt om samverkan i projekt. I branschen finns potentiellt miljardbelopp att spara in genom att jobba på ett bättre sätt. Karin talade om vikten att prata om organisering tidigt. Också att den offentliga sektorn behöver vara lyhörd mot den privata marknaden. Att sekretessen är på plats är viktigt för att kunna föra viss dialog mellan raderna. I Karins slutanförande tryckte hon på att ”samverkan” och ”kommunikation” finns med i ABT:s förord. Vinsterna med samverkan är tex en lärande organisation, ökad kommunikation, arbetsro, färre extraarbeten och färre förseningar. Detta leder i sin tur till minskade kostnader och ökad kvalitet.

Karl menade på att det är synd att skapa en sårig relation när man kan jobba tillsammans och hitta en konstruktiv kultur. Hos Byggdialog jobbar man med enkäter i projekten för att mäta styrningen mot målet. Man har även goda erfarenheter av arbetsklimatmätningar där man mäter effektivitet mot socialt klimat och matchar resultatet i en matris. Karl berättade om ersättningsmodellen i samverkansprojekt. Här sätts en målbudget tillsammans med en liten fast del för t ex vinstmarginal och arvoden. Ovanpå den läggs en större rörlig del som är ren nettokostnad. Alla parter möts månadsvis och stämmer av utfall och budget med total transparens. Under Karls presentation fick vi ta del av exempel från olika faser i ett skolbyggnationsprojekt. 

John Hane som är advokat vid Foyen och en känd profil i branschen, gav deltagarna en inblick i juridiken vid samverkan i projekt. John har varit med om många tvister i branschen, ofta har rättegångskostnaderna överstigit beloppen man tvistat om. Varför tar man inte vara på kompetensen i branschen, frågar sig John. Det finns mallkontrakt att använda som John varit med och tagit fram, något han uppmuntrade deltagarna att gärna utgå ifrån om man vill jobba i samverkan. Man jobbar även med dessa frågor internationellt, John refererade till IPI som står för International Partnering Institute. Den främsta anledningen till att driva byggprojekt i samverkan enligt John är att man kraftigt kan reducera andelen claims, det så kallade ÄTA-kriget som ofta uppstår. I en studie från järnvägsprojekt i Californien gick man i andel från 10 till 1 claim per projekt genom att driva projekt enligt samverkansprinciper. I Sverige anses inte branschen vara riktigt mogen för delat ansvar juridiskt, vi har fortfarande utpekat projekteringsansvar. Johns tips på framgångsfaktorer är tillit, med andra ord ömsesidig förståelse och gemensamma mål. Här kan man nyttja en neutral moderator och relationsbyggande aktiviteter. Det behövs dock konkret vägledning genom avtal som är utformade för att hantera samverkan. Avslutningsvis pratade John om upphandling och att det är fullt möjligt att upphandla i linje med samverkan, där deltagarna fick en hel del tips och många passade på att ställa frågor.

Sist ut var ett spännande inslag om digitalisering i byggbranschen som Viktor Davidov från BIMobject stod för. Viktor bjöd in till #dödaritningen som går ut på att byggbranschen inte längre behöver ritningar i och med BIM - Building Information Modeling. Viktor visade exempel på 3D-scanning av befintliga byggnader och hur dessa med bearbetning i BIM-verktyg blir en komplett modell med produktdata. Ingående produkter såsom dörrar, fönster m.m. fås direkt från leverantören, som med fördel involveras tidigt i utformningen av en byggnad. Den traditionella uppställningsritningen tappar sitt syfte och ritningar som beställaren ofta inte förstår behövs inte när du kan gå runt i byggmodellen med VR-glasögon. Fastighetsservice behöver inte längre pärmar med ritningar, istället går man in i den uppkopplade modellen, t ex söker fram sin trasiga dörr, som har länkar till leverantör och kontaktperson. Viktor menade att i framtiden är förmodligen inte den fysiska byggnaden din viktigaste investering, istället ligger värdet i modellen över byggnaden!

Inför en av pauserna kunde vi och sponsorn WSP stolt även visa upp den rykande färska utgåvan av PMBOK 6th edition på svenska! Vi på PMI Sweden Chapter är glada och nöjda med konferensen. Mycket ny kunskap och många nya kontakter blev det för våra deltagare. Vi är själva väldigt inspirerade och hoppas att detta är startskottet på en återkommande konferens! Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra utställare, utan er hade detta inte varit möjligt att genomföra.

Av: Richard Svahn

 • 46125891_348076559088052_5099952516410376192_n.jpg

  46125891_348076559088052_5099952516410376192_n.jpg

 • 46162295_322005618392557_5394982216633679872_n.jpg

  46162295_322005618392557_5394982216633679872_n.jpg

 • 46176958_319476548655483_518696908210831360_n.jpg

  46176958_319476548655483_518696908210831360_n.jpg

 • 46179494_482206958957376_8954287229044260864_n.jpg

  46179494_482206958957376_8954287229044260864_n.jpg

 • 46188016_1125117090973891_4083174959621341184_n.jpg

  46188016_1125117090973891_4083174959621341184_n.jpg

 • 46192582_339917280105965_1397678015630016512_n.jpg

  46192582_339917280105965_1397678015630016512_n.jpg

 • 46211231_333989930666672_143119618951610368_n.jpg

  46211231_333989930666672_143119618951610368_n.jpg

 • 46232981_348401545719976_8789640710019088384_n.jpg

  46232981_348401545719976_8789640710019088384_n.jpg

 • 46237066_882184801975601_785811915170381824_n.jpg

  46237066_882184801975601_785811915170381824_n.jpg

 • 46240084_510909312723459_2481437198012907520_n.jpg

  46240084_510909312723459_2481437198012907520_n.jpg

 • 46281754_305551106720998_685223450385580032_n.jpg

  46281754_305551106720998_685223450385580032_n.jpg

 • 46373888_980388062152231_189689068873842688_n.jpg

  46373888_980388062152231_189689068873842688_n.jpg

2018-11-18