Till startsida

Walking Talking: Promenadmöten för effektiva välmående projekt.

När gruppen arbetar med promenadmöten som strategisk och taktisktmetod skapas rum för återhämtning, kunskapsutbyte och reflektiondirekt i projektet; med bättre förståelse, samarbete och resultat somföljd. Hälsosam rörelse blir en integrerad del i vardagen som stärkerkreativitet, kognitiv förmåga, ger nya perspektiv och hanterar stresspreventivt. Ta del av senaste forskningen, metoderna och tekniken som tar promenadmötet från ett 90-talsfenomen använt av några få till en hyperaktuell strategisk metod för hållbar och effektiv teamutveckling, förändringsledning och framgångsrikt ledarskap, för alla i det nya arbetslivet.

 

City: Stockholm
Location: Space - Creative corner
When: 2023-03-14 (10:15-11:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 28/80

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0.75
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU0.75