Till startsida

Välkommen ombord - Destination förändring

Seminarium med Maya Jernström och Berit Joa.

Ort: Stockholm
Plats: Moment på Wallingatan 20 i Stockholm
När: 2016-03-31 (kl 17:00-20:00)Lägg till i din kalender

Låt dig inspireras till hur din förändringsresa kan lyckas! Ta del av våra tankar och erfarenheter från några verkliga förändringsresor. Du kommer ha tid för egen reflektion och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna.

Projekten vi driver har ofta till syfte att skapa förändring i organisationer. Gemensamt för alla förändringar är att de påverkar människorna, i stort som smått. För vissa upplevs förändring som något skrämmande – för andra som något härligt. En del projekt handlar nästan uteslutande om förändring, vilket ställer stora krav på genomförandet för att uppnå den önskade effekten. Du har säkert varit med om ett antal förändringar i ditt arbetsliv. Du kanske själv har drivit förändringen eller utsatts för den. En del har varit lyckade, andra mindre lyckade. Vad är hemligheten när det går bra?

När det handlar om genomgripande kulturella förändringar som påverkar hur stora organisationer arbetar och samverkar, krävs ett mycket tydligt fokus för att nå individen. Klimatet kring förändringen måste göra att människor vill påverkas och förändras. Individen behöver i första hand förstå varför förändringen är nödvändig. Därefter behöver individen förstå hur han/hon påverkas och ges förutsättningar för att bygga upp och utveckla sina förmågor till att genomföra förändringen. För att skapa ett sånt klimat krävs tydlig riktning, förankring, involvering och uthållighet. Förändring i grunden tar tid.

Välkommen att prata förändring med oss. Vi ser fram emot att träffa dig!

Maya Jernström och Berit Joa har båda lång erfarenhet inom projekt- och förändringsledning. De har haft förmånen att arbeta i stora organisationer som genomgått stora och spännande förändringar. Idag jobbar de på Moment.

PDU poäng inom Leadership

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
PDU-poäng: 2,5
Aktivitetsansvarig: