Till startsida

Tetra Pak PM Journey and PMI Volunteer Opportunities

Ort: Lund
Plats: Tetra Pak, Ruben Rausings gata, Lund
När: 2016-04-14 (kl 18:00-20:30)Lägg till i din kalender

Välkommen till Tetra Pak och lyssna på Matts Larsson, Learning and Organisational Development Director, Tetra Pak Academy. Matts kommer berätta om "Tetra Pak - Projektledningsresan". Hur arbetar Tetra Pak med projektledning och hur nådde man dit? 

I andra delen av seminariet kommer vi berätta om möjligheterna till volontärskap i PMI samt hur vi arbetar med vårt största årliga event; Passion for Projects. Varför bli volontär? Vad gör en volontär? Vad vinner jag på att bli volontär? Hur arbetar vi med vår årliga kongress Passion for Projects? Du kommer att träffa Cecilia Svensson, President PMI Sweden, Katarina Strömberg, Vice President PMI Sweden och Ann Carlsson, PMI Sweden Conference Director. 

Seminariet kommer att hållas på engelska eller svenska, beroende på deltagarnas behov. 

Under kvällen kommer lättare förtäring serveras.

 

Welcome to Tetra Pak and listen to Matts Larsson, Learning and Organisational Development Director, Tetra Pak Academy. Matts will tell you about the "Tetra Pak PM Journey". How does Tetra Pak work with Project Management and how did they get there? 

In the second part of the seminar we will present the volunteering  opportunities within PMI including how we work with our largest annual event; Passion for Projects. Why volunteering? What does a volunteer do? What do I get back when I volunteer? How do we work with our annual congress, Passion for Projects? You will meet Cecilia Svensson, President PMI Sweden, Katarina Strömberg, Vice President PMI Sweden and Ann Carlsson, PMI Sweden Conference Director. 

The seminar will be held in English or Swedish, dependent on the needs of the participants. 

During the evening, refreshment will be served.

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 17/40
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: