Till startsida

Projektkontorets transformation vid agil metodik

Projektkontorets uppgift är att säkerställa transparens och förutsägbarhet för en verksamhets alla projekt och därmed beslutsunderlag för chefer med ansvar för resursplanering och kapacitetsstyrning. När en verksamhet övergår till en agil metodik och styrning uppstår nya utmaningar när nuvarande processer inte längre är tillämpbara.

Kom till ett Seminarium som visar hur en digitalisering löser den Gordiska knuten genom ett elegant Alexanderhugg (oblodigt). Seminariet överblickar en digitalisering av de agila tillämpningarna av Kanban, Scrum, SAFe, LeSS och Nexus i relation till resurser och strategisk planering.

Webinar 

City: Online
Location: Webinar
When: 2019-11-20 (12:00-13:00)Add to your calendar

Presentatörer är Anna Strömberg och Georg Silber

Anna Strömberg har varit verksam som Agil Coach och Förändringsledare på flera av våra stora myndigheter och kommer att ge exempel på utmaningar i myndighetsvärlden och den kombination som krävs för att uppnå en agilitet med självstyrande team och medarbetare, full transparens och effektivitet.  

Georg Silber är mångårig veteran inom området metoder och verktyg för projektkontor, projektstyrmodeller och resursplanering. Med en bakgrund som civilingenjör och verksam som utvecklare, konsultchef och företagsledare finns det en stor erfarenhetsbank bakom lösningar för alla nivåer och roller inom en organisation.

Type: Webinar
Price: Free
Max participants: 100
Booking status: 2/100
PDU points: 0.5
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0.5
  • Leadership0.5
  • Strategic0.5
  • Sum PDU2

Documents