Till startsida

Passion for Projects

Välkommen till Passion for Projects 2017. Här kan du registrera din bokning, se formulär längre ner. Mer information om Passion for Projects hittar du på passionforprojects.org

Några detaljer inför eventet:

  • Under eventet kommer filmning att ske under olika tillfällen. I och med att du anmäler dig till detta event godkänner du att vi använder detta material för marknadsföring för kommande PfP och pmi Sweden Chapter. Om du inte godkänner filmning ska du kontaktaoch meddela detta.

  • Allergier och annan specialkost meddelas i registreringsformuläret nedan.

  • Hotell bokas av dig separat och ingår inte i anmälningsavgiften. PMI Sweden Chaper har avtal med några hotell i Malmö mer information hittar du på passionforprojects.org/Boende

 Eventet är avbokningsbart till 2017-02-28 mot en avgift av 10% av anmälningsavgiften.

Vid frågor, kontakta

**********************

Wellcome to Passion for Projects 2017. This is the registration site for the event, see below to submit your registration. More information regarding Passion for Projects can be found at passionforprojects.org/en/start

Some more details for the event:

  • During the event, filming will take place occasionally. When you register for this event, you agree that we use this material for marketing for the upcoming PfP and PMI Sweden Chapter. If you do not agree to the filming, please contact .

  • Food allergies or other food requests can be registered in the form below.

  • Hotel will be booked separately and is not included in the registration fee. PMI Sweden Chapter has agreements with some hotels in Malmö, more information can be found at passionforprojects.org/Boende

Your booking can be cancelled but no later than 2017-02-28, the fee is 10% of the cost of the event.

 If you have any questions please contact:

Ort: Malmö
Plats: Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4
När: 2017-03-13 kl 12:50 - 2017-03-14 kl 17:00Lägg till i din kalender

Typ: Konferens
Kostnad: 3750 kr för Medlemmar och 4550 kr för övriga
Antal bokade : 534/600
PDU-poäng: 10
Aktivitetsansvarig:

Dokument