Till startsida

PMI Jönköping network meeting

Välkommen till PMIs nätverksträff i Jönköping för alla som är intresserade av projektledning. 

Denna nätverksträff är för dig som vill utöka ditt professionella nätverk samt utbyta erfarenheter och kunskap inom projektledning. Här träffas alla, nya och mer erfarna projektledare, vi som jobbar med projektkontor och vi som vill lära oss mer om projektledning.

Värd för kvällen är CGI som också kommer att introducera oss till konceptet HOW.

CGI grundades 1976 och är ett av världens största konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet. CGI drivs av insikter och är fokuserade på att hjälpa företag och organisationer med kompletta, skalbara och hållbara IT- och affärstjänster. CGI arbetar inom 21 branscher och från över 400 platser med 82 000 medarbetare över hela världen. I Sverige finns CGI på 30 olika platser med cirka 3 500 medlemmar. 

Ebrahim Al-Sharif är projektledare och HOW-guide på CGI. Han kommer att dela med sig av kunskap och tips om införandet av HOW-konceptet, som är CGIs framgångsrika metod för att snabbt gå från låg till hög kollektiv intelligens. HOW fokuserar på gruppers effektivitet, kommunikation och kultur. Hur kan en hel organisation nå en hög mognadsgrad och arbeta effektivt för att nå hög kollektiv intelligens?

Varmt välkommen! 

 ‐------------

Welcome to the PMI network meeting in Jönköping. This event is for everyone who would like to expand their professional network and exchange experiences within project management. Everyone is welcome, both experienced project and portfolio managers as well as those in the beginning of their project management career.

The event is hosted by CGI in Jönköping who also will introduce us to HOW. 

CGI was founded in 1976 and is one of the largest IT and business consulting services firms in the world. CGI are insight-driven and outcomes-based to help accelerate companies and organisations with complete, scalable and sustainable IT and business services. CGI works in 21 industries and from over 400 locations with 82,000 employees worldwide. In Sweden, CGI is located in 30 locations with about 3 500 members.

Ebrahim Al-Sharif, is a project leader and a HOW guide at CGI. He will be sharing knowledge about the implementation of CGI's concept HOW for collective intelligence. HOW focuses on group efficiency, communication and culture and how to accelerate groups' performance from low to high collective intelligence. How can organisations be mature and work efficiently to reach a high level of collective intelligence within the whole organisation?

We look forward to seeing you!

 

Ort: Jönköping
Plats: CGI, Järnvägsgatan 3, 55315 JÖNKÖPING
När: 2022-05-03 (kl 17:00-18:30)Lägg till i din kalender

Typ: Nätverksträff
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 9/30
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen0,5
  • Summa PDU1,5