Till startsida

Nyttovärdering med PENG

PENG är marknadens mest etablerade modell för att identifiera och värdera alla nyttor som en investering eller förändring kan ge. Kartläggningen visar hur nyttorna förhåller sig till varandra och sätter dem i relation till kostnaden. Investeringens fulla potential blir synlig redan på planeringsstadiet, vilket gör PENG-analysen till ett tydligt och trovärdigt beslutsunderlag. Förutom att synliggöra nyttor och dess värde, visar PENG-analysen vägen för realiseringen av nyttorna. Kvällen inleds med en introduktion i PENG och hur man kan tillämpa nyttovärdering i olika typer av verksamheter.

Detta är en första nätverksträff i Jönköping och vi kommer att hålla en introduktion till PMI SE, vad det innebär att vara volontär samt diskutera lämpliga aktiviteter och seminarier i Jönköping för våra medlemmar samt övrigt av intresse vi vill ta upp.

Presentatör: Martin Hultman

City: Jönköping/Huskvarna
Location: Husqvarna Group, Drottninggatan 2, 56182 Huskvarna
When: 2018-09-05 (17:00-19:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 20
Booking status: 6/20
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0
  • Leadership0
  • Strategic2
  • Sum PDU2