Till startsida

Management 3.0 och det agila ramverket SAFe

Ledarskap i snabba organisationer

Sedan starten 2011 har Management 3.0 utvecklats till den största och mest erkända modellen för, och utbildningen i modernt ”agilt” ledarskap. Från att initialt ha fokuserat IT och utvecklingsorganisationer handlar det nu om det ledarskap som hela organisationer behöver för att kunna vara snabba, flexibla och innovativa! Den här presentationen berättar om vad Management 3.0 är och hur det kan avgöra framgången i en agil transformation.

Johan Nyberg berättar om vad Management 3.0 är och hur det kan avgöra framgången i en agil transformation.

Storskalig agil utveckling i snabba organisationer

Mängden mjukvara och komplexitet i våra produkter växer explosionsartat. Marknadsfönster uppstår allt snabbare och blir allt kortare. Den som är först tar hem hela vinsten. För att kunna vara med och hävda sig behöver företag och organisationer hitta nya sätt att hantera stora och komplexa mjukvaror och kunna reagera snabbt på disruptiva förändringar på marknaden. Det dominerande angreppsättet för utvecklingsprocessen är att ersätta plandriven eller fasdriven utveckling med storskalig agil utveckling. Där ger ramverk som SAFe och LeSS stödet för att kunna utveckla agilt i riktigt stora organisationer. Den här presentationen berättar om vad det agila ramverket SAFe är och hur det kan möjliggöra snabba omprioriteringar och få utvecklingen av stora komplexa system både snabb och effektiv.

Eric Landén berättar om vad det agila ramverket SAFe är och hur det kan möjliggöra snabba omprioriteringar och få utvecklingen av stora komplexa system både snabb och effektiv.

Ort: Göteborg
Plats: Knowit Project & Quality Management AB, Östra Hamngatan 16, Göteborg
När: 2017-04-27 (kl 17:00-19:30)Lägg till i din kalender

Agenda

17:00 - 17:30 Mingel

17:30 - 18:30 Managment 3.0

18:30 - 19:30 Ramverket SAFe

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 34/40
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1
  • Power Skills1
  • Business Acumen0
  • Summa PDU2