Till startsida

(copy)

Lyssna till hur svenska organisationer ser på sin förmåga att leverera nytta och resultat i ett alltmer agilt och digitalt projektlandskap. En föränderlig marknad med ökad konkurrens från distruptiva affärsmodeller, produkter och tjänster ställer ännu tuffare krav på organisationer för hur de lyckas realisera nytta i sin innovation och projektportfölj. Visuell Planering berättar om hur organisationer med hjälp av digitala standardverktyg lyckats realisera nytta i sina innovationsprojekt och projektportfölj. Presentatör Magnus Holmlid, Visuell Planering.

Agenda

Presentation av hur "Lyckas med nyttorealisering i innovation och projekt".

Arbete i Bikupa & Paus med kaffe och smörgås

Redovisning & presentation

Sammanfattning & avslutning

City: Stockholm
Location: Visuell Planering, United Spaces Waterfront Building Klarabergsviadukten 63
When: 2019-04-11 (17:30-19:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 21/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1.5
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU1.5