Till startsida

Hur löser man leveransprecision i Agila projekt?

Tillsammans med Velocity Management Group får vi en inblick i frågeställningen: 

Hur kan man få bättre leveransprecision och förutsägbarhet i agila projekt – utan att tappa det agila?

VMG har i 20 år arbetat med att förbättra sina kunders förmåga att bedriva projekt. Som metodik har de alltid förordat Critical Chain och sedan 10 år tillbaka har de ofta kombinerat Critical Chain med Agila arbetssätt. Båda metoderna har väl dokumenterade styrkor. De agila arbetssätten föknippas med kundfokus, lärande och arbetstillfredsställelse medan Critical Chain förknippas med snabbhet och leveransprecision. 

På presentationen får vi en guide av hur enkelt och det är att kombinera dem och hur kraftfullt resultatet blir. Det blir både praktiska exempel och teori. Att det fungerar så bra beror på att båda är flödesbaserade och att det finns många andra likheter som tex att båda bygger på att transparens och distribuerade befogenheter är viktigare än kontroll och detaljstyrning.

City: Lund
Location: Medicon Village Reception, Scheelevägen 2 Lund
When: 2018-04-12 (18:00-20:00)Add to your calendar

Presentatör Bengt Nilsson, VMG

Varmt välkomna!

VMG bjuder på kaffe och fralla

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 30/50
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working2
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU2