Till startsida

Hur gör vi våra projekt långsiktigt hållbara och hur skapar vi ett engagemang?

Långsiktigt hållbara projekt som inte tär på jordens resurser och samtidigt skapar vinst för ägaren – går det? Linda Hassel inleder med att berätta om ekosystemtjänster, om vikten av att skapa balans och hur vi kan öppna upp för nya möjligheter. Därefter gör vi en gemensam workshop kring hur du som projektledare engagerar och entusiasmerar dina projektdeltagare så att de väljer projekt före linjeverksamhet i sina prioriteringar.

City: Jönköping
Location: Länsstyrelsen, Hamngatan 4, Jönköping
When: 2020-02-25 (16:30-18:30)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 7/15
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1
  • Power Skills0
  • Business Acumen1
  • Sum PDU2