Till startsida

Hjälp vi har blivit med projekt!

Presentationen - endast tillgänglig för medlemmar

Ort: Uppsala
Plats: ÅF, Kungsängsgatan 18 A
När: 2015-11-24 (kl 17:00-19:00)Lägg till i din kalender

I dagens snabbrörliga värld har många organisationer en betydande affärs- och verksamhetsutveckling, för att möta framtiden på bästa sätt. En växande andel av verksamheten bedrivs i projektform och ett välfungerande projektkontor är en viktig funktion som ska skapa de bästa förutsättningarna att nå de strategiska målen och maximera nyttan. Projektkontoret ska förse ledningen med ett välgrundat beslutsstöd och verksamheten med ett kvalificerat projektstöd.

Projektkontoret ska skapa de bästa förutsättningarna genom att:
• Starta och prioritera rätt typ av projekt som ger mest verksamhetsnytta
• Optimera resursutnyttjandet och genomströmningen av utvecklingsinitiativ
• Skapa en helhetssyn av alla utvecklingsinitiativ och synliggöra för organisationen vad som är prioriterat och att tydliggöra samband, påverkan och konsekvenser
• Att bedriva projekten så effektivt som möjligt
• Följa upp tid, kostnad, resultat samt nytta i samverkan med övrig verksamhetsuppföljning
• Arbeta med ständiga förbättringar inom projektverksamheten


Utvärdera och agera
Det finns flera typer av projektkontor- och oavsett vilken typ det är så är det viktigt att utvärdera projektkontoret med lämpligt intervall, för att säkerställa att projektkontoret gör rätt saker och är effektivt.

Seminariet fokuserar på att utvärdera projektkontorets bidrag till att uppnå strategiska mål och maximera nytta.

Målgrupp för seminariet är dig i ledande position, beställare, projektkontorschef och projektledare.

Välkommen att låta dig inspireras av Maria Björk som har en gedigen erfarenhet av att införa projektkontor och utveckla projektverksamhet. Hon har även lång erfaren som projektledare och är certifierad i Change Management och Benefit Management samt medförfattare av E-delegationens ramverk för Nyttorealisering 2.0

Välkomna!

Boka via denna länk.

Bokningsstatus nedan är felaktig. Rätt bokningsstatus ser du efteratt följt länken ovan.

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Antal bokade : 0/30
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: