Till startsida

Ge bort dina bästa idéer gratis

Av CHRIS SCHENLAER – om ledarskap, HBTQ och förändring

 ”Ibland går jag bara runt normen. ’Men nu gick du ju runt normen’, säger folk, ’det är fusk!” 

"Nej, jag fattade ett självständigt, normkritiskt beslut.”

Ort: Malmö
Plats: ABB Business Center, Boplatsgatan 8
När: 2017-01-19 (kl 18:00-20:00)Lägg till i din kalender

Chris kommer att presentera sin devis ”Ge bort dina bästa idéer gratis”, ett uttryck som hon myntade under sina år i Litauen. I Litauens postsovjetiska struktur säger de flesta fortfarande nej, för säkerhets skull. Under femtio år av sovjetisk ockupation var medborgarna systemets objekt. Och objekt har ingen egen vilja. Schenlaer arbetade för att få kulturlivet att säga ja till sina egna och andras idéer och därigenom bli medskapare till framtiden. Genom att få människor att säga ja, gick hon runt normen.

Chis kommer också att berätta om hur hon tillsammans med medarbetarna i Lund skapat samverkan och nytänkande och startat upp helt nya verksamhetsdelar i kulturverksamheten, som arrangemang, kulturgaranti för barn och unga och kulturella och kreativa näringar. Men kanske framför allt förändrat sättet att möta medborgare och besökare.

Hennes målsättning med förändringsarbete är att skapa medarbetare som är subjekt, kapabla att fatta egna beslut, föra fram nya idéer och hålla deadlines. Och som är medskapare till normerna och värdegrunden i organisationen, en värdegrund som erkänner och synliggör individens egenskaper, erfarenheter, kompetens och vilja - som är det som tar en organisation genom kriser och in i framtiden, inte att en chef står och pekar med hela handen.

Biografi

Chris Schenlaer har varit skådespelare, producent, teaterchef, dramatiker, kulturråd vid Sveriges ambassad i Litauen, dansk statsanställd vid danska Kunstrådet och kulturchef i Lunds kommun. Hon är kvinnan som har varit man och gått igenom hela bokstavskombinationen HBTQ. Både som chef och som privatperson har hon flera gånger visat att förändring är möjlig om man skapar en organisation eller struktur där alla får vara medskapare till normen.

http://www.chrisschenlaer.se/

 

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 24/40
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: