Till startsida

Fungerar Agila principer i alla typer av projekt?

City: Västerås
Location: ABB Meeting Point, Mimer Ingång T7, konf. rum Edström Mäster Ahls gata 14 Västerås
When: 2016-05-12 (18:00-19:30)Add to your calendar

Kom och ta del av vad det är som gör att Agila principer och metoder fungerar, eller inte fungerar i olika typer av projekt. Projekt inom alla områden och branscher kan använda sig av Agila principer, inte bara IT-projekt.

Lär dig hur du kan använda dig av dessa i ditt projektarbete. Exempel från olika branscher kommer att illustreras.

Vilka metoder och verktyg finns det till hjälp för att bli mer Agil?
Vad är det som gör att dessa fungerar?

Hjälper det med ”Agila” verktyg och metoder eller krävs det något mer?

Talare är Tommy Olin, PhD
Konsultchef och Partner, Wenell Management AB
Tommy har arbetat med komplex produktutveckling i 20 år, varav 15 år som projektledare. Hos Wenell arbetar han såväl med utbildning såsom kvalificerad rådgivning. Han har ett stort personligt nätverk med forskare inom projektområdet och med praktiserande projektledare. Flexibilitet och struktur i samverkan ligger Tommy varmt om hjärtat, vilket bl. a. resulterat i hans avhandling “Managerial Techniques for Flexibility and Structure in New Product Development”.

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 23/30
PDU points: 1.5
Responsible for activity: