Till startsida

Frukost seminarium: Hur mår Projektsverige? - Swedish Project Review 2018 – Embracing Agility

City: Stockholm
Location: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
When: 2018-05-17 (08:00-10:00)Add to your calendar

KPMG bjuder in till frukostseminarium och där presenteras bl a Swedish Project Review 2018, vilken man tagit fram i samarbete med PMI. Detta är en undersökning kring projektmognaden i Sverige baserat på frågor till närmare 400 företag och organisationer. 

Agenda:
08:00-08:30 Frukostmingel

08:30-09:00 Hur mår Projektsverige?
Utgångspunkt i Swedish Project Review 2018 – Embracing Agility (KPMG & PMI)

09:00-9:30 Vad innebär kvalitet för din organisation och hur säkerställs repetitiva resultat?
Diskussion och praktiska exempel

09:30-10:00 Genomgång av KPMGs verktyg för quality assurance i projekt
Hur det kan användas som ett integrerat stöd (Global Enterprise Transformation Tool) 

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 30
Booking status: 1/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0
  • Business Acumen1.5
  • Sum PDU1.5