Till startsida

Förändringsledning i Region Skånes största digitala satsning någonsin

Förändringsledning i Region Skånes största digitala satsning någonsin

Vården och Region Skåne står inför en gigantisk utmaning vad gäller att kunna leverera bra och kostnadseffektiv vård för en åldrande befolkning med ungefär samma resurser och antal anställda som idag. En satsning är den nya digitala vårdmiljö som ändrar arbetsprocesser och IT-system för kanske 20.000 anställda. Det är av de största projekt som just nu bedrivs i Skåne och regionen har därför beslutat att höja kompetensen hos chefer och medarbetare i förändringsledning för att säkerställa införandet och erbjuda stöd till i synnerhet en god förändringsplanering.

Seminariet kommer att beskriva hur en modellen ser ut, hur den är tänkt att användas i kvalitets- och projektarbete, och svårigheten att balansera enkelhet med komplexa, stora förändringsutmaningar i en organisation med starka åsikter

Magnus Augustinsson

Magnus Augustinsson har jobbat med strategi och verksamhetsutveckling i stora företag i över 20 år. Han är i grunden Civilingenjör från Lunds Tekniska högskola och har jobbat på Sony, Nokia, OM-gruppen, HiQ, Telia mfl. Fokus har oftast varit att ändra beteenden och arbetssätt i stora organisationer, vilket inneburit exempelvis att ändra affärsprocesser, utveckla projektarbetssätt, stödja innovation och hur man kan koppla strategiska mål till faktiskt förbättringsarbete. Nu jobbar han på Region Skånes koncernkontor med att hjälpa organisationen att ställa om till en digital framtid

Ort: Malmö
Plats: Webinar
När: 2020-11-25 (kl 19:00-20:00)Lägg till i din kalender

Typ: Webinar
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 42/50
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen0
  • Summa PDU1

Dokument