Till startsida

Ett PMO:s resa mot projektmognad

Kvällens föredragshållare: Niklas Kylvåg

Kvällens föredrag kommer att handla om Öresundskrafts resa mot en ökad projektmognad med syftet att skapa större affärsnytta för varje krona som investeras i projektarbete. Fokus i förändringsarbetet har legat på effektivisering och rationalisering genom att målmedvetet arbeta med organisationens förmåga att välja rätt arbete samtidigt som genomförandet av det valda arbetet måste ske enligt en reproducerbar och rationell process, fri från artificiella hinder.

Niklas kommer att tala om de problem man identifierat, de åtgärder och förändringar man genomfört och det motstånd mot förändring som man mött.

 

Niklas är en PMP-certifierad projektledare och PMO-chef med lång erfarenhet av både mjukvaru- och verksamhetsutveckling. Han återvände 2015 med sin familj till födelsestaden Helsingborg efter 23 års utlandstjänst i Europa, Asien och USA där han har drivit och utvecklat projektkontor i flera större organisationer, t.ex. Ericsson, AARP, Somos och Amtrak. Niklas blev vid hemkomsten erbjuden rollen att starta upp ett projektkontor på Öresundskraft, ett uppdrag som han fortfarande arbetar med.

City: Malmö
Location: Va Syd, Hjälmaregatan 3
When: 2019-11-20 (17:30-19:30)Add to your calendar

PMI bjuder på enklare förtäring, Seminariet är på Svenska

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 23/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0.5
  • Power Skills0.5
  • Business Acumen0.5
  • Sum PDU1.5

Documents