Till startsida

Design Thinking

Vad är Design Thinking?

Varför framhäver McKinsey, Forrester, IBM med flera Design Thinking som ”a key strategic move”?

“…the best design performers increase their revenues and shareholder returns at nearly twice the rate of their industry counterparts” 

(The Business Value of Design, McKinsey Oktober 2018)

När vi är klara med våra två timmar hoppas vi att du fått med dig:

 • Lite om bakgrunden till Design Thinking och varför det har fått så stort genomslag.

 • Kärnan i Design Thinking, förhållningssätt och metoder.

 • Konkreta exempel på hur Design Thinking används idag.

 • Några praktiska tips till ditt nästa projektmöte. 

 • En förståelse för varför Usifys motto är:
  ”Vi ser människor och skapar möjlighet till meningsfull förändring.”

Design handlar om att tillsammans utforska och lära genom att göra. Vi kommer därför att växla teori med praktiska uppgifter och övningar.

Usify AB är ett designbolag med ursprung i Linköping. Vi jobbar i dag med allt från start-ups och myndigheter till våra ledande industrikoncerner som LKAB och Saab. 

Våra kunders verksamhet är utgångpunkten när vi tillsammans utforskar och skapar nya lösningar för kunden eller kundens kund. Lösningar som kan vara på strategisk/organisatorisk nivå eller konkreta tjänster och digitala produkter.

Våra uppdrag handlar om att på olika sätt guida och hjälpa vår kund i processen att identifiera, förstå och lösa problem. Det är ett arbete som präglas av dialog, utforskande, lärande och innovation. Alltid med målet att skapa lösningar som är attraktiva för individen, tekniskt genomförbara och sist men inte minst hållbara för kundens verksamhet och för samhället. 

Som vanligt bjuder vi på kaffe och macka. Hjärtligt välkomna!

Ort: Linköping
Plats: Usify, Sankt Larsgatan 12, 58224 Linköping
När: 2019-10-10 (kl 18:00-20:00)Lägg till i din kalender

Aktivitetsansvariga: Paul Leffler & Tom Björkholm

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 16/25

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
 • Ways of Working0
 • Power Skills1
 • Business Acumen1
 • Summa PDU2