Till startsida

Bombardier - projekt bland kameler och andra utmaningar

City: Västerås
Location: Meeting Point, T7. Rum Ohm
When: 2017-03-15 (17:30-19:30)Add to your calendar

Martin Olausson arbetar som projektledare på Bombardier Transportation. Martin har under de senaste 4 åren haft ansvar för att leverera TCMS lösning (hjärnan) för höghastighetståg i Saudiarabien. Ett projekt med många intressenter, och med en mängd utmaningar.
 
Under denna kväll kommer vi få höra Martin berätta om genomförande blandat med utmaningar, och anekdoter, som uppstått under projektets olika faser, från budgivning, vidare till design, implementation och test. Och sedan till nuvarande fas: igångkörning. Allt från normala problem som ni kommer känna igen i er, till mer oförutsägbara såsom sandstormar och kameler.
 
Fika finns från kl. 17.

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 13/25
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen1
  • Sum PDU2