Till startsida

Att leda osäkra och komplexa projekt (Gbg)

Är du fast i komplexitetsfällan med dina projekt?

Vi upplever att företag och organisationer i sin strävan efter att kombinera effektivitet och flexibilitet har skapat onödigt komplexa organisationer och modeller. Detta bekräftas av en stor studie utförd av Harvard Business Review med 100 amerikanska och europeiska företag. Man kom bland annat fram till att:
 

·Under de senaste femton åren har vertikala nivåer, koordineringsorgan, 

interface-strukturer och beslutsgodkännande punkter ökat med mellan 50-350 procent.

·Krav på företag utifrån har ökat sex gånger och för hantera detta har antalet interna processer och rutiner ökat 35 gånger.

·I de företag som är mest komplexa lägger ledare 40 procent av tiden på att skriva rapporter och 30-60 procent i koordineringsmöten. Företagen blir helt enkelt mindre effektiva och medarbetare känner sig inte längre delaktiga och engagerade.

Detta påverkar också projekten som drivs i organisationerna. Ramverken kring Project Management blir mer omfattande vid varje uppdatering. Det är inte ovanligt att se projekt som är överorganiserade i förhållande till uppgiften och en mer ”mekanisk” projektledning som ärfokuserad på styrning och kontroll.

Boken ”Att leda osäkra och komplexa projekt”, skriven av Mats Ragnarsson och Lars Marmgren, utgör underlaget för presentationen, baseras på intervjuer med ledare från vitt skilda fält som återkommande hanterar osäkerhet och komplexitet på ett framgångsrikt sätt. Där framträder ett mönster som är användbart i flertalet projekt. Slutsatsen är ett tydligt ledarskap som stödjer samverkan och utvecklar förmågan att hantera det oväntade. Under presentationen kommer vi visa vad dessa ledare gör och stämma av det med deltagarnas erfarenheter.

Mats Ragnarsson är Seniorkonsult i Wenell Management AB och ledamot av Svenska Projektakademien. Han är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom Project Management och har över 25 års egen erfarenhet av projektledning. 11 år som projektledare för allt från små till stora komplexa projekt med över 350 projektmedlemmar. Därefter 15 år som managementkonsult i Wenell med internationella uppdrag för SKF och AstraZeneca. Mats har ett stort personligt nätverk med forskare inom projektområdet och driver en stor del av utvecklingsarbetet i Wenell.

17.30 Mingel med lättare förtäring

17:50 Samling i lokalen. Välkomna! PMI information

18:00 Mats startar sin presentation

19:00 Kort kaffepaus (Mats styr till lämplig tidpunkt)

20:00 Avslut

Välkomna!

Ort: Göteborg
Plats: Fantomen på ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5A (Skanskaskrapan i Gårda)
När: 2016-05-02 (kl 17:30-20:00)Lägg till i din kalender

2 PDU:er ges enligt PMI:s Talent Triangle, inom Strategic and Business Management

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 49/50
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: