Till startsida

Att driva framgångsrika projekt i högriskländer

Att driva framgångsrika projekt i högriskländer är ett seminarium med Erik Winge från Voith Hydro som handlar om Projektledning i högriskländer och –miljöer sett från ett Projektledarperspektiv. 

Vad innebär begreppen ”fara”, ”risk” och ”säkerhet”? Hur arbetar företag med personsäkerhet i dagens komplexa och oroliga värld? Hur kan företagen lyckas kombinera vinster och tillväxt med att verka i miljöer med krig, terrorism och sjukdomar? När tillväxten mattas av i Europa och Nordamerika samtidigt som framför allt Afrika och Asien har ett skriande behov att utbyggd infrastruktur är det naturligt att många framtida projekt kommer att hamna där. Och inte sällan i miljöer som innebär uppenbara personrisker.

Detta seminarium fokuserar på personsäkerhetsrisker relaterade till lokala miljöer. Ämnet är enormt stort och täcks inte in på ett kort seminarium. Presentatörens mål är i stället att belysa typiska situationer inom ämnet genom att dyka ner på djupet i tre projekt vilka han drivit eller driver som Projektledare. Presentationen fokuserar på personriskarbetet som Projektledare inom dessa projekt samt tar upp konkreta risker och lösningar. Några exempel:

· Cambambe, Angola: Byggandet av ett nytt 700 MW vattenkraftverk i Angolas djungel med generatorer från Västerås innebär upp till 10 svenskar på site under 18 månader eller mer. Hur kan projektet drivas framgångsrikt på site under så pass lång tid med tropiska sjukdomar och stor HIV-smitta i området samt i ett land där internationellt sjukförsäkring inte gäller?

· Al-Khafji, Saudiarabien: Ett heltäckande servicekontrakt som kräver permanent närvaro på site av två Fältserviceingenjörer, för förebyggande och avhjälpande underhåll av gasturbiner. Utmaningarna innefattar bland annat att konvertera en befintlig fastighet till ett säkerhetsklassat boende och att verka i det lokala strikt klanstyrda och religiösa samhället utan att stöta sig med lokalbefolkningen.

· Gaza, Palestinska Territoriet: Att under 7 veckor utföra 6 stora revisioner på svensktillverkade gas-, ångturbiner samt turbogeneratorer, på plats i Gaza under pågående krigstillstånd, med 10 européer, på rekordkort tid, utan incidenter kräver noggrann planering. Det största hotet mot projektet var dock inte det man först tänker på.

Välkomna!

OBS! Seminariet är kostnadsfritt för PMI SC Medlemmar, men om du uteblir utan att avanmäla dig, kommer vi debitera 300 kr.

Boka via denna länk.

Ort: Stockholm
Plats: Park Inn by Radisson Hotellgatan 11, Stockholm (Solna)
När: 2015-11-16 (kl 17:30-19:30)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: