Till startsida

Jag har arbetat med utveckling av IT-stöd i olika former sedan början av 90-talet. Utvecklades under många år i svenska dotterbolag till stora amerikanska IT-företag som IBM, Silicon Graphics och CA men övergick för drygt tio år sedan till att arbeta som konsult med utbildning, coachning och projektledning. Har arbetat i den privata sektorn inom många branscher till exempel tillverkningsindustri, byggsektorn, kemi- och läkemedel såväl som inom offentlig förvaltning.

Berätta om ett av dina nuvarande projekt och din roll.
Min uppdragsgivare finns inom försvarsmakten och projektet handlar om att handla upp och byta ut ett av verksamhetens IT-stödsystem.

Var lägger du mest av din tid i projektet? 

Vi har precis avslutat planeringsfasen och gått in i genomförandet så hittills har jag jobbat mest med den beställande verksamheten för att fastställa lösningsförslaget och väga av detta mot kravmassan och intressenternas önskemål.

Vilka är de största utmaningarna i projektet?

Jag har tagits in i ett projekt som varit drabbat av stora förseningar. En av de största utmaningarna blir att hitta en väg för att korta ned tiden för genomförandet eftersom vi redan borde varit klara.

Vad har du lärt dig genom att leda det här projektet?

Mycket! Precis som det alltid är med projekt! Jag har lärt känna en för mig helt ny myndighet och fått lära mig hur den är uppbyggd och hur den fungerar. Träffat nya skickliga medarbetare och chefer som jag utbyter kunskaper och erfarenheter med. 
 
Vad skulle du säga är den viktigaste färdigheten som projektledare?

Förmågan att skapa positiv energi inom och kring projektet.
 
Nämn några av dina framgångsfaktorer?

Tydlighet i kommunikation och beteende. Bekväm med att fatta beslut. Förmåga att slå sig fram när det blir krångligt och komplicerat. Och jag tycker det är viktigt att teamet har roligt. Har man roligt, blir mer gjort.
 
Hur ser ditt drömprojekt ut?

Ett rejält projekt inom förnyelsebar energi eller hållbart byggande med potential att skapa stor samhällsnytta! 

 

2017-06-12

Bengt Öhman, PMP®, projektledare, Moment

Relaterad information

Moment