Till startsida

Nu kan även Andalusiens projektledare nätverka

Ett nytt projektledarnätverk, Project Management Institute (PMI) Andalusian Chapter, håller på att byggas upp av volontärer i Sevilla och Málaga. PMI arbetar med att etablera projektledningen som en profession genom kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten. Via PMI Andalusian chapter fick vi kontakt med Salvador Palomo Pérez, en av volontärerna i Málaga. Vi har träffat Salvador för att få veta mer om vad som händer i regionen just nu.

Volontärmöte virtuellt vid havet i Fuengirola

PMI erbjuder lokala nätverk på 100-tals platser i världen, för projektledare eller andra professionella med koppling till projektledning. I Sverige firar vi på Sweden Chapter i år 20-årsjubileum men i sydspanien är PMI och certifieringar som PMP fortfarande relativt okänt. Tidigare finns nätverk i Madrid, Barcelona och Valencia. Man är i startgroparna med egna chapter i Galicien och Baskien och nu har alltså turen även kommit till Andalusien.

Det är tack vare ett 20-tal volontärers driv och engagemang som PMI Andalusian Chapter nu startat upp. Efter en längre tids förberedelser kunde invigning ske den 23 februari med ett event i Sevilla. Över 100 besökare deltog och föreläsningar om bland annat agilt ledarskap stod på programmet.

Jag träffar Salvador Palomo Pérez för att få veta mer om initiativet till Andalusian chapter och om arbetsmarknaden för projektledare längs Costa del sol i allmänhet. Salvador bor i Fuengirola och arbetar inom statlig verksamhet i Málaga. Vi möts i los Boliches och går ner till ett trevligt café vid strandpromenaden. Några svenska turister sitter vid bordet bredvid. Salvador berättar om arbetsmarknaden i Málaga och det teknologiska centrum, parque tecnológico, som ligger i norra Málaga sedan 20 år tillbaka. 

Det är en statlig investering, som givit goda resultat. Många startups, IT-bolag och andra företag har sina kontor på campuset som delas med universitetet, berättar Salvador.

Det är alltså framförallt inom IT eller andra tekniska branscher som arbetstillfällena för en projektledare finns. Det finns också en del arbete inom byggbranschen men där är projektledningen av mer “klassisk karaktär” säger han. De större infrastrukturprojekten hittar man istället i Madrid och Barcelona. 

Salvador har i flera år drivit idén om att fler statligt anställda bör certifiera sig för PMP och har nära samarbete med en utbildningsaktör. Anledningen är att det idag saknas särskild kunskap inom projektledning bland de statsanställda. 

Det är dock svårt att hitta tid och motivation till studier för många, enligt Salvador. Det är ju mycket studietid som krävs för PMP och inte alla klarar provet. 

Av de över 30 statsanställda som la en plan för att ta certifieringen var det bara fem personer som till sist genomförde provet. Av dem som skrev provet var det bara en som klarade certifieringen på första försöket.

Kort efter att vi skakat hand säger Salvador att han har en överraskning till mig:

-Ikväll är det volontärmöte i Sevilla, jag har med mig datorn så vi kan koppla upp oss, det börjar om en timme, säger han. 

Jag blir såklart både tacksam och positivt överraskad  över möjligheten att få ta del av sammanhanget. 

Strax innan vi kopplar upp oss tar Salvador en bild på stranden som han skickar till sina kollegor i nätverket. Han säger retsamt, att de har ju ingen strand i Sevilla, och nu får de en hint att vi har havet framför oss är vi kopplar upp oss. Det är just den bild jag får av volontärerna i Andalusien, de vågar använda humor för att lättare skapa personliga relationer, även fast de samtidigt är både engagerade och ambitiösa. 

Vi ringer in till mötet och efter introduktionen av mötesdeltagarna presenteras nästa steg i styrelsearbetet, i vilket det bland annat ingår att starta upp volontärarbetet och få styrdokument på plats. Därefter går de igenom olika uppdrag och ansvarsområden som behöver fördelas ut bland volontärerna. Kommunikation, sponsring, marknad är några områden, det är ju i stort samma struktur som i vårt Sweden Chapter. De går igenom områdena mycket metodiskt och det märks på så vis att mötets två ordförande intresserar sig för best practice inom professionen. 

Vad gäller kommunikation berättar Salvador att de, liksom vi volontärer i Sverige, använder sig av bland annat Slack, Linkedin, hemsidan och virtuella möten. De använder även whatsup, som för övrigt är väldigt populärt i södra Spanien.

Salvador är en av de få inom nätverket som befinner sig i Málagaregionen. Nästa steg skulle naturligt kunna bli att hålla ett informationsmöte i Málaga för att locka fler volontärer längs solkusten. 

För det behövs fler volontärer och engagerade projektledare. Det är endast ett par få involverade i regionen än så länge, men det finns stor potential, enligt Salvador.

Efter mötet smälter vi våra första intryck och konstaterar att starta upp ett nytt chapter är något stort och unikt - och vi liksom alla andra volontärer kan vara med och påverka utvecklingen framåt. Humöret och inspirationen är på topp när vi lämnar fiket och vi säger att vi nästa möte ska vara på plats i Sevilla med de andra voluntärerna. 

Kanske är du projektledare, spansktalande och bor eller arbetar på sydkusten hela eller dela av året? Nätverket behöver fler eldsjälar för kunskapsutbyten inom professionen. Om du vill engagera dig, är du välkommen att kontakta PMI Andalusian Chapter:  

alternativt Salvador Palomo som är volontär i Málaga: 

 

Text av: Isabel Bergling Olanders
 

 

 

2018-04-14

Salvador Palomo Pérez