Till startsida

Västlänken - Att leda ett stort infrastrukturprojekt med finansiering av Västsvenska Paketet

Bo Larsson kommer berätta om vilka utmaningar ett sådant stort infrastrukturbygge medför. Man ska balansera framdriften och det projektet åstadkommer med kostnaderna så att man hittar rätt nivå på anläggningen i förhållande till priset. Samtidigt ska man minimera påverkan på närboende, resenärer, näringsidkare och övriga i staden i samarbete med Göteborgs Stad och övriga parter i det Västsvenska Paketet.

Ort: Göteborg
Plats: KnowIT, Östra Hamngatan 16, Göteborg
När: 2017-10-18 (kl 18:00-19:30)Lägg till i din kalender

Västlänken

Med Västlänken får vi en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer i Göteborg. Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som man kommer att bygga vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel. Västlänken innebär även att vi frigör spår för fjärrtågen på Göteborgs central. I och med att pendel- och regiontågen inte behöver åka ut samma väg som de kommer in frigörs kapacitet på centralstationen. Pendel-, region- och fjärrtågtrafiken kan därmed bli tätare.

Västsvenska Paketet

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas. I Västsvenska Paketet ingår ett flertal projekt som byggs och utvecklas av Trafikverket. Projekten är av större och mindre storlek. Marieholmstunneln, Västlänken, nedsänkning av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm samt busskörfält längs infarterna till Göteborg är några exempel.

Bo Larsson

Bo Larsson är ansvarig som projektchef för projekt Västlänken vad gäller tidplan, kostnad och innehåll. Bo är i botten väg- och vattenbyggare från Chalmers och under 1990-talet arbetade han mycket med stora infrastrukturprojekt i Norge. Han har arbetat för Trafikverket (tidigare Banverket) sedan 1998. Mellan 2000 och 2012 hade jag motsvarande befattning som här vid utbyggnaden av väg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 32/40
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1,5
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Summa PDU1,5