Till startsida

Styrelselunch innan mini-LIM

City: Uppsala
Location: Uppsala Konsert och Kongress
When: 2016-03-13 (12:00-14:00)Add to your calendar

Type: Nätverksträff
Price: Free
Cancellable: No