Till startsida

Standarder som verktyg för projektledare och projektledning

Standarder är gemensamma lösningar på återkommande problem. SIS – Swedish Standards Institute – är en ideell förening och är utsedd av regeringen att vara Sveriges representant i den internationella standardiseringen på ISO (International Organization for Standardization) och CEN (European Committee for Standardization) samt att leda framtagandet av svenska nationella standarder. Denna kväll fokuserar på standardiseringsarbete som är speciellt intressant för projektledare.

SIS presenterar ett konkret projektledarverktyg för att öka sannolikheten att användbarheten på interaktiva system blir högsta möjliga; oavsett om det handlar om egenutveckling eller upphandling. Tomas Berns, ordförande i SIS kommittén för "Ergonomi vid människa-systeminteraktion", berättar om standarden "SS-EN ISO 9241-210 Användarcentrerad design för interaktiva system" som är speciellt framtagen som ett verktyg för projektledare. I den finns - bland annat - en checklista för hur ett projekt ska drivas för att säkerställa en användarcentrerad utvecklingsprocess, vilket i sig ska borga för användbara system. Björn Nilsson, ansvarig projektledare på SIS och PMP, introducerar Tomas och arbetet.

City: Uppsala
Location: ÅF, Kungsängsgatan 18A, Uppsala
When: 2017-02-16 (17:30-19:00)Add to your calendar

Kaffe och smörgås serveras. Seminariet är gratis, men en avgift på 300 kr utgår om man är anmäld och inte kommer. 

Välkommen!

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 30
Booking status: 12/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical1.5
  • Leadership0
  • Strategic0
  • Sum PDU1.5