Till startsida

Standarder inom Projekt, Program och Portfölj; Hur kan dessa hjälpa Din organisation välja arbetsformer för förverkligande av strategier och satsningar?

Marika Ersholt från Lantmäteriet föredrar hur ISO, SIS och den svenska kommitteen arbetar med standarderna inom Projekt, Program och Portfölj.

Användningen av dessa standarder bidrar till maximerad nytta och minskade kostnader genom effektivare resursutnyttjande och stabilare planering. De ger ledning och stöd till projekt-, program- och portföljledning oavsett storlek inom såväl privat som offentlig sektor.

Hon berättar dessutom om ISO 21500:2012 Vägledning för projektledning – Begrepp och processer och dess kommande revidering och vilka förändringar som förestår.

City: Stockholm
Location: Wenell, Arenavägen 63, 9tr, vid Globen
When: 2018-09-19 (08:00-09:00)Add to your calendar

Frukost och dropp in från 7:30, Marika startar 8:00

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 23/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working2
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU2

Documents