Till startsida

Självorganisation i storskalig agilitet – hur och varför?

Självorganiserande team har blivit ett begrepp som vi tätt förknippar med Agile, och en diskussion kring hur den självorganiserande förmågan i ett team kan utvecklas har pågått länge. Idag strävar många organisationer efter att ta nästa steg med sitt agila arbete, vilket ofta blir att skala upp Agile från teamnivå till organisatorisk nivå. Men vad ställs då för krav på den självorganiserande förmågan - när inte längre teamet är i fokus utan hela organisationen? Det här seminariet belyser självorganisation och dess relevans för moderna produktutvecklande organisationer med utgångspunkt i hur och varför kommunikationsmönster inom organisationer uppstår.

Seminariet leds av Ludvig Lindlöf och Daniel Stenholm, som båda är forskare på Chalmers tekniska högskola. Deras forskning involverar flera stora industriföretag i Göteborgsregionen och finansieras av Vinnova. Ludvig Lindlöf forskar på hur produktutvecklande organisationer kan utveckla självorganiserande förmågor, och hur dessa förmågor stöds eller hindras av en organisations organisatoriska design. Daniel Stenholm forskar på hur produktutvecklande organisationer kan lyckas med kunskapshantering över tid, bland annat genom att etablera ”communities of practice”.

Presentationsmaterial - Självorganisation - Ludvig Lindlöf & Daniel Stenholm

Ort: Göteborg
Plats: VDL, Chalmers tvärgata 4C, Johanneberg Campus, Göteborg
När: 2018-10-22 (kl 17:30-19:00)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 38/40
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0
  • Business Acumen1,5
  • Summa PDU1,5

Dokument