Till startsida

Projektledarrollen i förändring - Projektmetodiken och flödesorienterad tillämpning av agila metoder

Projektmetodiken och flödesorienterad tillämpning av agila metoder och ramverk ställs ofta emot varandra som om de vore helt oförenliga motsatser i en organisation. Är det verkligen så? För vilka organisationer och leveranser passar olika sätt att styra, leda och att utveckla? 

Är det kanske så att dessa arbetssätt i vissa fall bör kombineras för att uppnå bästa resultat? Vad blir projektledarens roll efter en organisations agila transformation? Hur ser framtidens projektledares kompetens och förmågor ut? Finns den rollen över huvud taget i framtiden? Vilken kompetens och förmågor behöver framtidens projektledare besitta?

Bo Tonnquist arbetar som föreläsare och konsult. Han har lång operativ erfarenhet inom projektledning och har arbetat med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserat på Best Practice inom projektmetodik och agila metoder. Han arbetar med att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Bo arbetade med att utveckla och ta fram IPMA:s certifiering i Sverige och havit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse. Han är författare till storsäljande boken ”Projektledning” och den nyligen utgivna boken ”Agilt eller Projekt?”

Language: Svenska
When: 2020-07-07 (11:00-12:00)Add to your calendar

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU1

Documents

  • Video från webinariet