Till startsida

(copy)

Projektkontorets uppgift är att säkerställa transparens och förutsägbarhet för en verksamhets alla projekt och därmed beslutsunderlag för chefer med ansvar för resursplanering och kapacitetsstyrning. När en verksamhet övergår till en agil metodik och styrning uppstår nya utmaningar när nuvarande processer inte längre är tillämpbara.

Kom till ett Seminarium som visar hur en digitalisering löser den Gordiska knuten genom ett elegant Alexanderhugg (oblodigt). Seminariet överblickar en digitalisering av de agila tillämpningarna av Kanban, Scrum, SAFe, LeSS och Nexus i relation till resurser och strategisk planering.

Location: Webinar
When: 2019-12-11 (12:00-13:00)Add to your calendar

Please book and register https://attendee.gotowebinar.com/register/4187146290715378701

 

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 100
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0.5
  • Power Skills0.5
  • Business Acumen0.5
  • Sum PDU1.5

Documents