Till startsida

Proaktivt ledarskap – konsten att tänka efter före

 

Det senaste året har varit turbulent i många avseenden, och har också visat på vikten av att vara förberedd och kontinuerligt anpassa planen utifrån olika tänkbara scenarion. I projektsammanhang är strukturerad riskhantering ett viktigt arbetssätt, men det är också viktigt att organisationer arbetar övergripande och strategiskt med att få verksamheten mindre händelsestyrd. I detta webbinarium får ni höra Henrik Szentes berätta om proaktivt ledarskap – där nyfikenhet, prestigelöshet och en förmåga att arbeta parallellt med flera lösningar leder till en hållbar verksamhet där medarbetarna kan utvecklas och bidra med sina kunskaper och perspektiv.

Henrik Szentes är konsult och forskare inriktad mot projektbaserade organisationer och stora komplexa projekt. Han doktorerade 2016 kring ledarskapsrelaterade paradoxer i komplexa byggprojekt, och han verkar för samverkan mellan näringsliv och akademi. I den andan har Henrik gett ut två böcker, han föreläser ofta och håller i kurser, skriver debattartiklar, och han är också krönikör åt PMI Sweden Chapter.

 

Location: Online
Language: svenska
When: 2021-05-06 (17:00-18:00)Add to your calendar

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 100
Booking status: 100/100 (1 in queue)
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0.5
  • Business Acumen0.5
  • Sum PDU1