Till startsida

PMO Nätverk - Ett projekts resa - from evaluation to realization

Portföljstyrning och förutsättningar för att lyckas är de ämnen som vi har fokus på i PMO Nätverket hösten  2019 och våren 2020. 

PMO Nätverket är ett forum med erfarenhetsutbyte för dig som är verksam på ett PMO/Projektkontor. Äger rum kvartalsvis och leds av  Fredrik Lagerström, NCC.

Tillfälle två i en serie av fyra har tema: Förutsättningar för att lyckas.
 

City: Solna
Location: NCCs (nya lokaler), Vallgatan 3, Solna
When: 2019-11-21 (17:30-19:30)Add to your calendar

 Hade du ej möjlighet att medverka första tillfället är du i mån av plats ändå välkommen att medverka. 

Type: Nätverksträff
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 18/20
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0
  • Business Acumen2
  • Sum PDU2