Till startsida

Öka er effektivitet och organisatoriska mognad med hjälp av den mänskliga hjärnan

City: Lund
Location: Mindpark, Bytaregatan 4d, 222 22 Lund
Language: Svenska
When: 2020-03-26 (17:30-20:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 25
Booking status: 0/25
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0
  • Leadership1
  • Strategic1
  • Sum PDU2