Till startsida

Öka er effektivitet och organisatoriska mognad med hjälp av den mänskliga hjärnan

City: Lund
Location: Mindpark, Bytaregatan 4d, 222 22 Lund
Language: Svenska
When: 2020-03-26 (17:30-20:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 0/25
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen1
  • Sum PDU2