Till startsida

Nyttovärdering med PENG

PENG är marknadens mest etablerade modell för att identifiera och värdera alla nyttor som en investering eller förändring kan ge. Kartläggningen visar hur nyttorna förhåller sig till varandra och sätter dem i relation till kostnaden. Investeringens fulla potential blir synlig redan på planeringsstadiet, vilket gör PENG-analysen till ett tydligt och trovärdigt beslutsunderlag. Förutom att synliggöra nyttor och dess värde, visar PENG-analysen vägen för realiseringen av nyttorna. Kvällen inleds med en introduktion i PENG och hur man kan tillämpa nyttovärdering i olika typer av verksamheter. Seminariet kommer ledas av Martin Hultman från Knowit. 

 
Som vanligt bjuder vi på kaffe och macka. Hjärtligt välkomna!

City: Linköping
Location: Knowit, Klostergatan 13, Linköping
When: 2019-09-25 (17:30-19:30)Add to your calendar

Aktivitetsansvariga: Paul Leffler & Tom Björkholm

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 20/20

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0
  • Business Acumen2
  • Sum PDU2