Till startsida

Nya PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6th Edition samt Agile Practice Guide

 

Nya PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6th Edition samt Agile Practice Guide - Agile Alliance avseende:

 1. En översiktlig beskrivning av Agile Principles and Mindset

 2. Value-Driven Delivery

 3. Stakeholder Engagement

 4. Team Performance

 5. Adaptive Planning

 6. Problem Detection and Resolution

 7. Continuous Improvement (Product, Process, People)

Tommy Wedlund har arbetat med projektledning under ca 25 år inom IT, Telecom, tillverkningsindustri samt offentlig sektor. Vidare har Tommy ett stort metodkunnande från agil projektledning till mer traditionellt projektarbete. Han har även presenterat flera artiklar internationellt inom projektledningsområdet. Inom projektledning har han flera certifieringar, han är bl.a. PMI‐ACP, Agile Certified Practitioner, PMP samt PMI-RMP, Risk Management Professional. Slutligen har Tommy stor praktisk erfarenhet av agila projektledningsverktyg samt är även certifierad Microsoft Certified Professional, MCP. 

City: Stockholm
Location: EVRY, Ekensbergsvägen 113, Solna (Business Park)
When: 2018-04-24 (18:30-20:00)Add to your calendar

Kaffe och smörgås serveras mellan kl 18:15-18:30

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 30
Booking status: 18/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
 • Technical1.5
 • Leadership0
 • Strategic0
 • Sum PDU1.5