Till startsida

Multiprojektstyrning med Critical Chain i Agila projektmiljöer

Hur förbättrar man leveransprecisionen och predikterbarheten i agila projekt utan att göra inskränkningar i det agila arbetssättet?

Tillsammans med vår partner VMG arbetar vi med Critical Chain och Agil projektstyrning. Båda metoderna har väl dokumenterade styrkor men de har fått helt olika genomslag och framtoning på marknaden. Genom att kombinera dem kan man uppnå en rad fördelar. På presentationen guidar vi er genom hur förvånansvärt enkelt och rättframt det är att kombinera dem och hur en kombination faktiskt både förenklar och förbättrar projektarbete. Att det fungerar så bra beror bland annat på att båda är flödesbaserade och att båda bygger på tanken att transparens och distribuerade befogenheter är viktigare än kontroll och detaljstyrning.

Presentatörer Bengt Nilsson, VMG och Magnus Holmlid, Visuell Planering

City: Stockholm
Location: Visuell Planering, Stockholm, United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.
When: 2018-08-28 (17:15-19:15)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 28/40
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1
  • Power Skills0
  • Business Acumen1
  • Sum PDU2