Till startsida

MultiHelix Think Tank - samarbete kring komplexa frågeställningar med flera aktörer

City: Lund
Location: Mindpark, Bytaregatan 4D
Language: Svenska
When: 2020-10-06 (18:00-20:00)Add to your calendar

MultiHelix Think Tank är en fristående tankesmedja där parter från akademin, civilsamhället, privat och offentlig sektor samt andra aktörer möts för att utbyta idéer för att möjliggöra lösningar på framtidens utmaningar inom områdena Life Sciences, ICT och Food Science. Samarbetet över sektorsgränserna är speciellt viktigt i en tid där många verksamheter präglas av stuprörstänkande. Frågeställningar och lösningar ses då i första hand ur den egna organisationens perspektiv. Genom ett bestämt tema för varje möte kombineras föredrag av inbjudna experter med efterföljande diskussioner och nätverksskapande. Detta ger deltagande medlemmar nya tankar och idéer att ta med in i sina organisationer. Vi kallar det för ”mind expansion” och har genomfört 21 st Think Tanks så här långt. I MultiHelix ingår också ett internationellt nätverk i nio länder på tre kontinenter där vägarna då och då korsas med Think Tanken. Medlemmarna delar en gemensam vision att vilja stärka Life Science, i bred bemärkelse, regionalt, nationellt och internationellt.

Biografi:

Ursula Hultkvist Bengtssongrundade MultiHelix AB 2016. MultiHelix driver en Think Tank för Life Sciences samt ett internationellt sekretariat för Twins’ International MultiHelix - en superkluster-organisation som finns i Nordamerika, Asien och Europa. Företaget är medlem i Medicon Village i Lund, en life science-by för forskning, innovation och näringsliv. 2012 började Ursula som Executive VP på Medicon Village AB och ledde den strategiska utvecklingen i nära samarbete med en rådgivande grupp bestående av medlemmar från akademin, hälsovårdssystemet och affärspartners. Innan detta arbetade Ursula på AstraZeneca (1995-2012) och har arbetat med linjeledning samt projekt- och förändringsledning. 2010 utsågs hon till Site Manager och ledde framgångsrikt AstraZeneca Lunds exitstrategi. Innan hon började på AstraZeneca arbetade Ursula som sektionschef inom preklinisk forskning, Gambro och som postdoktor vid Sandoz i Schweiz (1989-1990). Ursula doktorerade i zoofysiologi 1988, Lunds universitet och blev docent i biofarmaci 2003, Uppsala universitet.

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 12/25
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen1
  • Sum PDU2