Till startsida

Med kunden i fokus och ett Agilt mindset - för att navigera i osäkerhet

När kunderna kräver bättre digitala tjänster och produkter behöver företagen hitta nya sätt att organisera sig för att snabbare leverera kundnytta. Gör man inte det riskerar man att bli omsprungen av snabbare konkurrenter. För att lyckas med detta krävs medvetenhet hos ledning och ett strategiskt ledningsbeslut. Det här seminariet riktar sig till nyfikna ledare som vill möjliggöra kundfokus och innovation.

Mia Kolmodin går igenom trender och nya tankesätt kring hur man organiserar sig och leder arbetet på ett effektstyrt sätt för att mobilisera hjärnkraft med korsfunktionella och autonoma team som snabbare kan leverera rätt produkter och tjänster. Mia visar även modeller för hur organisationer kan arbeta strukturerat med innovation och kundfokus för att välja att bli en haj i stället för en snigel samt riktiga exempel på den här typen av transformation från olika typer av branscher.

 

Om Mia Kolmodin:

Mia Kolmodin

 

Mia är verksam som Enterprise Agile Coach, facilitator, PM, PO, utbildare och talare. Hon är en av grundarna till Agilakontrakt.se och Dandy People. Mia hjälper stora organisationer, företag and byråer att anamma ett agilt sätt att tänka, transformera och förbättra arbetssätt, ledarskap, organisationer och kulturer för att möjliggöra utveckling och levererans av produkter med kortare ledtider, högre kvalitet och med mindre arbete.

 

 

Fram till och med 24 april kan bara medlemmar registrera sig. Glöm inte att logga in först. Från och med 25 april så kan även icke-medlemmar anmäla sig.

Ort: Stockholm
Plats: Tieto AB, Fjärde bassängvägen 15, 2tr
När: 2018-05-09 (kl 17:30-19:30)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 23/50
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0,5
  • Power Skills1
  • Business Acumen0,5
  • Summa PDU2