Till startsida

Likheter och skillnader mellan PMBOK och Prince2

City: Mölndal
Location: VGR, Bergfotsgatan 2, 431 35 Mölndal, rum Sjöslaget
When: 2016-11-10 (17:00-19:30)Add to your calendar

De mest etablerade standarderna för projektledning i världen är PMBOK och PRINCE2. Många organisationer väljer bara en av dem, men när man granskar de båda närmre så är det tydligt att båda kan och bör användas tillsammans för att få så bra resultat som möjligt. Detta webinar går igenom likheter och skillnader mellan de två, och beskriver hur de kan kombineras.

Agenda

17:00-17:30 Fika och mingel, information från PMI Väst

17:30-18:30 Live Streaming Webinarium 

18:30-19:30 Breakout Session och diskussion

Klas Skogmar är en metodspecialist och managementkonsult som regelbundet håller kurser och seminarier inom projekt, program och portföljhantering Han utbildar i både PMBOK och PRINCE2, och hjälper organisationer att arbeta med båda.

Talent Triangle: Technical Project Management

 

Type: Nätverksträff
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 10/15
PDU points: 2
Responsible for activity: